Nuestros objetivos

ELS OBJECTIUS

DE LA MAREA PENSIONISTA

 1. Aconseguir que les pensions i la revaloració d’aquestes segons l’IPC siguin un dret constitucional.

 2. Establir la jubilació ordinària als 65 anys

 3. Jubilació anticipada sense penalització, amb unes cotitzacions al 100% de 40 anys o més.

 4. Recuperar el subsidi d’atur per a majors de 52 anys

 5. Derogació de totes les reformes laborals i de pensions a partir de juny de 2010

Bloc econòmic

 1. Pensió mínima de 1.080 euros, per garantir una vida digna, segons els criteris de la carta social europea.

 2. Recuperació de la pèrdua del poder adquisitiu provocada per la no revaloració de les pensions segons l’IPC dels darrers anys

Bloc social

 1. Reducció de la bretxa entre les pensions mitjana de l’home i de la dona, fins que desaparegui aquesta diferència.

 2. Ple funcionament de la llei de Dependència.

 3. Eliminació de tot tipus de copagament i restabliment de tots els drets sanitaris.

 4. Garantia dels subministraments bàsics: Energia, aigua i transport

Drets Humans

 1. Drets: a la vida, a l’educació, a la sanitat, a la feina, a l’habitatge, la llibertat, a la llibertat d’expressió, drets dels estrangers i dels refugiats